Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Veranderingen in Nederland vanaf 1 juli 2023: Brandstof, kinderbijslag, plastic en meer

Vanaf zaterdag 1 juli 2023 worden in Nederland verschillende veranderingen van kracht, waaronder een accijnsverhoging op brandstof, een verlaging van de kinderbijslag en een verbod op plastic voor eenmalig gebruik.

Brandstofprijzen

De accijnzen op brandstof in Nederland gaan vanaf 1 juli 2023 omhoog, waarmee de verlaging die sinds 1 april 2022 van kracht was vanwege de hoge energieprijzen komt te vervallen. Door de verhoging van de brandstofaccijns kan de benzineprijs in Nederland oplopen tot ongeveer €2,15 per liter.

> Meer informatie en tips in het artikel Over de grens tanken wordt aantrekkelijker door verhoging brandstofaccijnzen in Nederland .

Wegwerpservies en plastic verpakkingen

Vanaf 1 juli 2023 moeten consumenten in Nederland betalen voor wegwerpbekers en bakjes die plastic bevatten of een herbruikbaar alternatief gebruiken. Daarnaast worden winkeliers verplicht om de herbruikbare bekers en bakjes van de klant te accepteren of zelf aan te bieden.

Kinderbijslag & minimumloon

De Nederlandse kinderbijslag zal met ongeveer 3% worden verlaagd als gevolg van de dalende inflatie, waarbij het bedrag varieert afhankelijk van de leeftijdsgroep. Een volgende aanpassing zal plaatsvinden in 2024. Het wettelijk minimumloon daarentegen zal met meer dan 3% stijgen.

Belastingen & prijsstijgingen

Er worden ook verhogingen verwacht bij het aanvragen van een rijbewijs en de wettelijke rente op belastingen, die zal stijgen van 4% naar 6%, waardoor de leenrente op 14% komt.

Pensioenhervorming & grensarbeid

Een nieuwe pensioenwet wordt van kracht en de thuiswerkregels voor grensarbeiders worden versoepeld.

Huurprijzen & woningwet

Vanaf juli 2023 kunnen de huren worden verhoogd, waarbij huurders met een laag inkomen een huurverlaging kunnen krijgen. Er worden ook nieuwe huurregels van kracht.

Coronabewijs

Het digitale corona certificaat in Nederland wordt afgeschaft, alternatieve bewijsvormen blijven geldig.

Verdere wijzigingen

Deze en andere veranderingen worden de komende maanden van kracht en zullen gevolgen hebben voor Nederlandse burgers en bedrijven. Alle veranderingen worden in detail beschreven door de Rijksoverheid.

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.