Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Stroomtekort treft De Efteling: Nieuwe attractie en hotel onder druk

De Efteling ondervindt de gevolgen van het overbelaste stroomnet, net als honderden andere bedrijven. Door het huidige stroomtekort kan het pretpark zijn nieuwe attractie, Danse Macabre, en het in aanbouw zijnde hotel niet volledig operationeel houden tijdens de wintermaanden, meldt het Brabants Dagblad. Hierdoor zoekt het park naar creatieve oplossingen.

Bij de ingang van het pretpark wordt momenteel het Efteling Grand Hotel gebouwd, dat zeven verdiepingen hoog is en 143 kamers heeft. Daarnaast wordt er gewerkt aan de nieuwe griezelattractie Danse Macabre, die komt op de plek van het Spookslot. Beide projecten moeten volgend jaar voltooid zijn.

Ondanks de investeringen in zonnepanelen, heeft het park extra stroom nodig. Met name in de winter en 's nachts is er minder opwekking. De Efteling erkent dat het op de lange wachtlijst staat van bedrijven die een nieuwe, zware stroomaansluiting hebben aangevraagd bij Enexis.

Het pretpark liet zelf een nieuwe hoogspanningskabel aanleggen vanaf het elektriciteitsstation in Tilburg-Noord, maar het blijkt nu dat de stroomaanvoer het probleem is. Bij de vier stroomstations in Tilburg, waaronder Tilburg-Noord waar De Efteling onder valt, wachten in totaal 157 bedrijven op een nieuwe aansluiting.

Enexis waarschuwt dat de problemen met het stroomnet mogelijk nog vijf tot tien jaar aanhouden. Het gebrek aan elektriciteit kan ook toekomstige uitbreidingen van het park of resorts hinderen, zoals het verduurzamen van bestaande locaties in het park.

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.