Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Brabants net sluit grootverbruikers, Enexis investeert recordbedrag

Enexis 150KV station in Limburg | Foto: klimeck consulting

Enexis, de netbeheerder, heeft aangekondigd dat er de komende vijf tot tien jaar geen ruimte is voor nieuwe grootverbruikers op het Brabantse stroomnet. Deze aankondiging komt als een reactie op de toenemende druk op het elektriciteitsnet, met name in Brabant en Limburg.

De afnamestop belemmert de economische ambities van bedrijven en instellingen, en het overstappen naar een aardgasvrije energievoorziening. Bovendien loopt het stroomnet al jaren vol op verschillende punten in het land door de energietransitie en de grotere vraag naar elektriciteit bij bedrijven.

Ook is het elektriciteitsnet in Nederland niet in staat om de massale overstap naar zonnepanelen aan te kunnen. Dit komt onder andere doordat stroomkabels in wijken vaak te dun zijn. Zonneparken, laadpalen, en bedrijven die op elektriciteit willen overstappen vragen veel ruimte op het stroomnet.

Om deze problemen aan te pakken, zijn aanzienlijke aanpassingen aan de infrastructuur nodig. Hiervoor heeft Liander al aangekondigd 3,5 miljard euro te investeren om het stroomnet uit te breiden.

Parallel hieraan investeert Enexis in 2023 een recordbedrag van 1,34 miljard euro in het energienet. Dit bedrag zal worden besteed aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet met 2 gigawatt, en aan het efficiënter maken van het bestaande stroomnet om nog eens 1 gigawatt extra aansluitcapaciteit vrij te maken.

Echter, ondanks deze investeringen, geeft Enexis aan dat het niet voldoende zal zijn om het tekort aan netcapaciteit op korte termijn weg te werken, vooral voor grotere klanten.

Bronnen:
[1] Enexis, "Enexis investeert in 2023 een recordbedrag in het energienet", https://www.enexis.nl/over-ons/nieuws/2023/01/jaarplan-2023, geraadpleegd op 27 juni 2023.
 

Ga terug

Meer nieuws