Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Brabants net sluit grootverbruikers, Enexis investeert recordbedrag

Enexis 150KV station in Limburg | Foto: klimeck consulting

Enexis, de netbeheerder, heeft aangekondigd dat er de komende vijf tot tien jaar geen ruimte is voor nieuwe grootverbruikers op het Brabantse stroomnet. Deze aankondiging komt als een reactie op de toenemende druk op het elektriciteitsnet, met name in Brabant en Limburg.

De afnamestop belemmert de economische ambities van bedrijven en instellingen, en het overstappen naar een aardgasvrije energievoorziening. Bovendien loopt het stroomnet al jaren vol op verschillende punten in het land door de energietransitie en de grotere vraag naar elektriciteit bij bedrijven.

Ook is het elektriciteitsnet in Nederland niet in staat om de massale overstap naar zonnepanelen aan te kunnen. Dit komt onder andere doordat stroomkabels in wijken vaak te dun zijn. Zonneparken, laadpalen, en bedrijven die op elektriciteit willen overstappen vragen veel ruimte op het stroomnet.

Om deze problemen aan te pakken, zijn aanzienlijke aanpassingen aan de infrastructuur nodig. Hiervoor heeft Liander al aangekondigd 3,5 miljard euro te investeren om het stroomnet uit te breiden.

Parallel hieraan investeert Enexis in 2023 een recordbedrag van 1,34 miljard euro in het energienet. Dit bedrag zal worden besteed aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet met 2 gigawatt, en aan het efficiënter maken van het bestaande stroomnet om nog eens 1 gigawatt extra aansluitcapaciteit vrij te maken.

Echter, ondanks deze investeringen, geeft Enexis aan dat het niet voldoende zal zijn om het tekort aan netcapaciteit op korte termijn weg te werken, vooral voor grotere klanten.

Bronnen:
[1] Enexis, "Enexis investeert in 2023 een recordbedrag in het energienet", https://www.enexis.nl/over-ons/nieuws/2023/01/jaarplan-2023, geraadpleegd op 27 juni 2023.
 

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.