Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Internetprijzen stijgen, winst niet

De vier grootste internetproviders van Nederland - Ziggo, KPN, T-Mobile en Delta - hebben sinds begin 2023 aanzienlijke prijsverhogingen aangekondigd of geïmplementeerd. Echter, ondanks deze prijsverhogingen is er geen stijging van de winst bij de aanbieders, zo meldt NU.nl vandaag.

Volgens experts zijn de kosten voor de internetaanbieders, zoals energie en personeelskosten, zelfs nog sneller gestegen, waardoor hun winst juist afneemt. Zo wijst telecomanalist Tim Poulus van Telecompaper erop dat, bijvoorbeeld, KPN zijn prijzen verhoogt met hetzelfde percentage als de salarisverhoging van het personeel.

De Consumentenbond heeft geen tekenen gezien van onredelijke prijsverhogingen door internetproviders. Wel suggereert Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond, dat klanten kritisch naar hun abonnementen moeten kijken en eventueel overstappen naar een andere provider voor betere tarieven.

Bronnen:
[1] NU.nl, "Ons internet wordt steeds duurder, maar providers maken geen cent extra wins", https://www.nu.nl/tech/6266839/ons-internet-wordt-steeds-duurder-maar-providers-maken-geen-cent-extra-winst.html, geraadpleegd op 7 juni 2023.
 

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.