Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

Schiedam · DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.

De verhoging van de premie is voornamelijk toe te schrijven aan de stijgende kosten in de gezondheidszorg, veroorzaakt door hogere lonen voor zorgpersoneel en een toenemende vraag naar zorgdiensten. De directeur van DSW, Aad de Groot, heeft zijn bezorgdheid geuit over de houdbaarheid van deze stijgingen op lange termijn en benadrukt de noodzaak van fundamentele veranderingen in het zorgstelsel.

DSW pleit voor meer samenwerking op regionaal niveau en tussen verschillende domeinen om de gezondheid en levensomstandigheden van mensen te verbeteren. Dit zou de druk op de zorgsector verminderen en de toegankelijkheid waarborgen. Bovendien stelt DSW een verandering voor in de wijze van contracteren en financieren van de zorg, waarbij de nadruk ligt op toegankelijkheid in plaats van productie.

In reactie op de aankondiging van DSW hebben andere media, waaronder De Telegraaf en NOS, ook bericht over de mogelijke gevolgen van de premiestijging. Er zijn zorgen geuit over de toename van zorgmijders en de groeiende gezondheidskloof in de samenleving. Daarnaast wordt gewezen op de noodzaak van een herziening van de financiering van de zorgsector om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen.

Meer informatie is beschikbaar in het originele DSW nieuws artikel.

Ga terug

Meer nieuws