Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Groot deel zonnepaneelomvormers mogelijk onveilig en storingsgevoelig, waaarschuwt Rijksinspectie

Een groeiend aantal zonnepaneelinstallaties in Nederland loopt mogelijk gevaar, volgens een recent rapport van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Uit het rapport blijkt dat veel omvormers, cruciale componenten van deze installaties, niet aan de standaard veiligheidseisen voldoen. Hierdoor kunnen ze storingen veroorzaken bij andere draadloze apparaten en kwetsbaar zijn voor hacking.

In 2021 startte de RDI een onderzoek naar de conformiteit van zonnepaneelomvormers met wettelijke eisen, met een specifieke focus op mogelijke interferentie met andere apparaten en hun cybersecurity-status. Het onderzoek betrof negen verschillende omvormers.

De resultaten zijn ontnuchterend: geen van de onderzochte omvormers voldeed volledig aan de eisen. Vijf van de negen geteste omvormers bleken in staat te zijn storingen te veroorzaken. Dit kan gevolgen hebben voor alledaagse apparaten zoals radio's of draadloze tags voor deurtoegang, die hierdoor minder goed of helemaal niet meer kunnen functioneren. Zelfs de lucht- en scheepvaart kan er mogelijk hinder van ondervinden.

Nog zorgwekkender is de situatie op het gebied van cybersecurity. Geen van de negen omvormers haalde de cybersecurity-norm. Hierdoor zijn ze vatbaar voor hacking, kunnen op afstand worden uitgeschakeld, worden gebruikt voor DDoS-aanvallen, of kunnen persoons- en gebruiksgegevens lekken.

Daarnaast voldoet geen enkele van de gecontroleerde omvormers aan de administratieve eisen. Deze eisen vereisen onder andere een handleiding voor de consument en contactinformatie van de fabrikant, voor het geval er vragen of problemen zijn.

De RDI waarschuwt fabrikanten die storende producten produceren om onmiddellijk passende maatregelen te nemen. Het advies aan fabrikanten met ondermaatse cybersecurity is om hun producten te verbeteren voor de nieuwe eisen die op 1 augustus 2024 in werking treden.

Consumenten worden geadviseerd om alleen omvormers aan te schaffen die voorzien zijn van een CE-markering, een teken dat het product voldoet aan de eisen. Daarnaast raadt de RDI aan om alert te zijn op storingen en deze te melden bij de leverancier. Om de cybersecurity te verbeteren, adviseert de RDI omvormers te beveiligen met sterke wachtwoorden en regelmatig updates uit te voeren.

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.