Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Groot deel zonnepaneelomvormers mogelijk onveilig en storingsgevoelig, waaarschuwt Rijksinspectie

Een groeiend aantal zonnepaneelinstallaties in Nederland loopt mogelijk gevaar, volgens een recent rapport van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Uit het rapport blijkt dat veel omvormers, cruciale componenten van deze installaties, niet aan de standaard veiligheidseisen voldoen. Hierdoor kunnen ze storingen veroorzaken bij andere draadloze apparaten en kwetsbaar zijn voor hacking.

In 2021 startte de RDI een onderzoek naar de conformiteit van zonnepaneelomvormers met wettelijke eisen, met een specifieke focus op mogelijke interferentie met andere apparaten en hun cybersecurity-status. Het onderzoek betrof negen verschillende omvormers.

De resultaten zijn ontnuchterend: geen van de onderzochte omvormers voldeed volledig aan de eisen. Vijf van de negen geteste omvormers bleken in staat te zijn storingen te veroorzaken. Dit kan gevolgen hebben voor alledaagse apparaten zoals radio's of draadloze tags voor deurtoegang, die hierdoor minder goed of helemaal niet meer kunnen functioneren. Zelfs de lucht- en scheepvaart kan er mogelijk hinder van ondervinden.

Nog zorgwekkender is de situatie op het gebied van cybersecurity. Geen van de negen omvormers haalde de cybersecurity-norm. Hierdoor zijn ze vatbaar voor hacking, kunnen op afstand worden uitgeschakeld, worden gebruikt voor DDoS-aanvallen, of kunnen persoons- en gebruiksgegevens lekken.

Daarnaast voldoet geen enkele van de gecontroleerde omvormers aan de administratieve eisen. Deze eisen vereisen onder andere een handleiding voor de consument en contactinformatie van de fabrikant, voor het geval er vragen of problemen zijn.

De RDI waarschuwt fabrikanten die storende producten produceren om onmiddellijk passende maatregelen te nemen. Het advies aan fabrikanten met ondermaatse cybersecurity is om hun producten te verbeteren voor de nieuwe eisen die op 1 augustus 2024 in werking treden.

Consumenten worden geadviseerd om alleen omvormers aan te schaffen die voorzien zijn van een CE-markering, een teken dat het product voldoet aan de eisen. Daarnaast raadt de RDI aan om alert te zijn op storingen en deze te melden bij de leverancier. Om de cybersecurity te verbeteren, adviseert de RDI omvormers te beveiligen met sterke wachtwoorden en regelmatig updates uit te voeren.

Ga terug

Meer nieuws