Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Toename van armoede in Nederland

Het Centraal Planbureau (CPB) geeft een ernstige waarschuwing: als de regering niet doortastend optreedt, zou het aantal Nederlanders dat in armoede leeft, tegen 2024 dramatisch kunnen stijgen. Dit zou betekenen dat bijna een miljoen mensen, of 5,7% van de totale bevolking, getroffen zouden worden. Ter vergelijking: dit jaar ligt dit cijfer op 4,8%.

De gestegen energieprijzen zijn een van de belangrijkste oorzaken van de toename van de armoede. De maatregelen die de Nederlandse regering tijdelijk heeft ingevoerd om deze prijsstijgingen te bestrijden, lopen binnenkort af. Hoewel de koopkracht volgend jaar naar verwachting met 1,9% zal stijgen, vooral vanwege de gespannen arbeidsmarktsituatie en stijgende lonen, voorspelt het CPB voor de periode 2022-2024 een algehele daling van 1,6%, voornamelijk vanwege de hoge inflatie.

De door het CPB gebruikte definitie van armoede is gebaseerd op de normen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens deze definitie leven mensen in armoede als ze gedurende een langere periode niet over de middelen beschikken voor basisbehoeften zoals elektriciteit, water en voedsel. Het is vooral verontrustend dat de kinderarmoede ook aanzienlijk zou kunnen toenemen, ondanks de inspanningen van het kabinet om deze te verminderen.

Ondanks de negatieve armoedeprognoses ziet het CPB de Nederlandse economie in een overwegend positief licht. Een groei van 1,4% wordt voor het komende jaar verwacht. De economie heeft de afgelopen twee kwartalen weliswaar geleden, vooral in sectoren zoals handel, horeca en anderen, maar energiebedrijven en de cultuur- en vrijetijdssector hebben positieve resultaten geboekt.

Het kabinet staat echter voor verdere economische uitdagingen. Het CPB waarschuwt voor een stijgend begrotingstekort dat in de komende jaren van 2,4% naar mogelijk 3,9% zou kunnen oplopen.

De grote vraag die in de lucht hangt, is hoe het demissionaire kabinet zal reageren op deze groeiende sociale en economische uitdagingen. Veel burgers verwachten concrete plannen en oplossingen die op de komende Prinsjesdag gepresenteerd kunnen worden.

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.