Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Toename van armoede in Nederland

Het Centraal Planbureau (CPB) geeft een ernstige waarschuwing: als de regering niet doortastend optreedt, zou het aantal Nederlanders dat in armoede leeft, tegen 2024 dramatisch kunnen stijgen. Dit zou betekenen dat bijna een miljoen mensen, of 5,7% van de totale bevolking, getroffen zouden worden. Ter vergelijking: dit jaar ligt dit cijfer op 4,8%.

De gestegen energieprijzen zijn een van de belangrijkste oorzaken van de toename van de armoede. De maatregelen die de Nederlandse regering tijdelijk heeft ingevoerd om deze prijsstijgingen te bestrijden, lopen binnenkort af. Hoewel de koopkracht volgend jaar naar verwachting met 1,9% zal stijgen, vooral vanwege de gespannen arbeidsmarktsituatie en stijgende lonen, voorspelt het CPB voor de periode 2022-2024 een algehele daling van 1,6%, voornamelijk vanwege de hoge inflatie.

De door het CPB gebruikte definitie van armoede is gebaseerd op de normen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens deze definitie leven mensen in armoede als ze gedurende een langere periode niet over de middelen beschikken voor basisbehoeften zoals elektriciteit, water en voedsel. Het is vooral verontrustend dat de kinderarmoede ook aanzienlijk zou kunnen toenemen, ondanks de inspanningen van het kabinet om deze te verminderen.

Ondanks de negatieve armoedeprognoses ziet het CPB de Nederlandse economie in een overwegend positief licht. Een groei van 1,4% wordt voor het komende jaar verwacht. De economie heeft de afgelopen twee kwartalen weliswaar geleden, vooral in sectoren zoals handel, horeca en anderen, maar energiebedrijven en de cultuur- en vrijetijdssector hebben positieve resultaten geboekt.

Het kabinet staat echter voor verdere economische uitdagingen. Het CPB waarschuwt voor een stijgend begrotingstekort dat in de komende jaren van 2,4% naar mogelijk 3,9% zou kunnen oplopen.

De grote vraag die in de lucht hangt, is hoe het demissionaire kabinet zal reageren op deze groeiende sociale en economische uitdagingen. Veel burgers verwachten concrete plannen en oplossingen die op de komende Prinsjesdag gepresenteerd kunnen worden.

Ga terug

Meer nieuws