Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Strafheffing op gas belemmert nationale verduurzaming: Ondernemers roepen op tot eerlijk en haalbaar beleid

De ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben over het algemeen positief gereageerd op de recent gepresenteerde Klimaatplannen van minister Jetten. Het Nederlandse bedrijfsleven staat volledig achter de klimaatdoelen van de regering. Er zijn echter grote zorgen onder ondernemers over de strafheffing op onder andere gas. Deze maatregel wordt als zeer onrechtvaardig beschouwd voor duizenden ondernemers die wel willen verduurzamen, maar belemmerd worden door overbelaste elektriciteitsnetwerken en een gebrek aan andere duurzame alternatieven.

Deze situatie is niet alleen onrechtvaardig, maar heeft ook tot gevolg dat veel productiebedrijven, met name in kwetsbare regio's, onder druk komen te staan. Dit kan leiden tot een verschuiving van productie en CO2-uitstoot naar andere landen. Dit kan niet de bedoeling zijn. De ondernemingsorganisaties benadrukken dat er juist in Nederland groene oplossingen moeten worden gestimuleerd in plaats van grijze oplossingen elders. Dit staat in een brief die vandaag namens de ondernemingsorganisaties en verschillende brancheorganisaties is gestuurd naar de Tweede Kamer, ter voorbereiding op de behandeling van de klimaatplannen en het debat over verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf (mkb) op 1 juni.

De ondernemingsorganisaties hebben een selectie van ongeveer 30 voorbeelden bij de brief gevoegd, waaruit blijkt hoe ondernemers klem zitten. Deze voorbeelden laten zien dat ondernemers willen verduurzamen, maar te maken hebben met problemen op het elektriciteitsnetwerk en andere belemmeringen. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met een hogere energiebelasting op gas van meer dan een miljard euro vanaf volgend jaar. Dit ondermijnt het draagvlak voor de energietransitie en voelt zeer onrechtvaardig, aangezien veel ondernemers geen haalbare oplossingen hebben. Hierdoor kan het negatieve sentiment ten opzichte van het beleid vanuit Den Haag verder versterkt worden.

De ondernemingsorganisaties benadrukken dat de maakindustrie met het nieuwe klimaatpakket van de regering ruimschoots voldoet aan de doelstelling van 55% CO2-reductie en zelfs uitkomt op 66% in 2030, zonder dat hiervoor de energiebelasting hoeft te worden verhoogd. De bedrijven leveren daarmee al een aanzienlijke bijdrage aan de klimaatdoelen.

In de brief vragen de ondernemingsorganisaties ook aandacht voor het mkb en hoe zij beter ondersteund kunnen worden bij het verduurzamingsproces. Daarnaast wordt gewezen op de noodzaak om de uitvoering van alle plannen op orde te brengen. Dit omvat onder andere het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen (zoals het stikstofprobleem), het verbeteren van de energie-infrastructuur (zoals het verminderen van netcongestie en het bieden van toegang tot warmte- en waterstofnetwerken) en het waarborgen van voldoende groene energiebronnen (zoals windenergie op zee, groene waterstof en biobrandstoffen). In een eerdere uitgebreide brief aan de Tweede Kamer hebben de ondernemingsorganisaties hier al aandacht voor gevraagd. Het oplossen van deze zaken is essentieel om van Nederland een koploper op het gebied van duurzaamheid te maken en de gestelde doelen daadwerkelijk te kunnen behalen.

De ondernemingsorganisaties benadrukken dat er meer aandacht moet worden besteed aan het midden- en kleinbedrijf, aangezien zij vaak beperktere middelen en expertise hebben om duurzaamheidsmaatregelen te implementeren. Het is belangrijk om hen te ondersteunen bij het nemen van snelle en effectieve stappen richting verduurzaming.

Het is nu aan de Tweede Kamer om de klimaatplannen te bespreken en te debatteren over de verduurzaming van het mkb. De ondernemingsorganisaties hopen dat er naar hun zorgen en aanbevelingen wordt geluisterd, zodat er een eerlijk en haalbaar beleid kan worden ontwikkeld dat de nationale verduurzamingsinspanningen ondersteunt zonder de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers te schaden.

Het is duidelijk dat er nog uitdagingen en obstakels zijn op weg naar een duurzame toekomst. Het is van groot belang dat alle belanghebbenden, inclusief de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij, samenwerken om deze uitdagingen aan te pakken en te streven naar een groenere en meer duurzame economie.

Bronnen:
[1] VNO-NCW, "Strafheffing op gas rijdt nationale verduurzaming in de wielen", https://www.vno-ncw.nl/nieuws/strafheffing-op-gas-rijdt-nationale-verduurzaming-de-wielen, geraadpleegd op 24 mei 2023.
[2] MKT Nederland, "Strafheffing op gas rijdt nationale verduurzaming in de wielen", https://www.mkb.nl/nieuws/strafheffing-op-gas-rijdt-nationale-verduurzaming-de-wielen, geraadpleegd op 24 mei 2023.

 

Ga terug

Meer nieuws