Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Overstap naar vast energiecontract kan honderden euro's besparen

Vanaf 1 juni hebben consumenten weer meer keuzemogelijkheden als het gaat om hun energiecontract. Door de recente marktsituatie worden verschillende contracten met vaste prijzen voor langere tijd aangeboden. Wie momenteel variabele prijzen betaalt, kan hierdoor significant besparen, zo blijkt uit onderzoek van de Vastelastenbond.

Voor klanten met een variabel contract bij energieleveranciers zoals United Consumers, Vattenfall of Eneco kan een overstap naar een vast energiecontract een gemiddelde jaarlijkse besparing van €524 opleveren. In sommige gevallen kan deze besparing zelfs oplopen tot €774.

Het prijsplafond, dat nog van kracht is tot het einde van dit jaar, biedt extra bescherming. Echter, ongeveer 40% van de huishoudens verbruikt meer gas en/of stroom dan de hoeveelheid waarvoor een prijsplafond geldt. Zij kunnen nu profiteren van tarieven die lager zijn dan het maximum uit het prijsplafond.

Volgens Dirk-Jan Wolfert, directeur van de Vastelastenbond, is de gemiddelde besparing bij een overstap van variabel naar vast nog nooit zo hoog geweest. Het kan honderden euro's voordeel opleveren. Hij adviseert consumenten zorgvuldig hun keuze te maken, omdat de laagste prijs in de energiemarkt niet altijd de beste is. “Het is verstandig om de financiële gezondheid van een energiebedrijf te controleren”, aldus Wolfert.

Bronnen:
[1] VLB, "Persbericht: Vast energiecontract tot 774 euro goedkoper dan variabel energiecontract", https://www.vastelastenbond.nl/blog/persbericht-vast-energiecontract-tot-774-euro-goedkoper-dan-variabel-energiecontract/, geraadpleegd op 22 juni 2023.
 

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.