Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Nieuwe regels en waarschuwingen voor energiecontracten: Pas op voor misleidende aanbiedingen

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs gewaarschuwd voor misleidende en agressieve praktijken van energiebedrijven bij klantenwerving. Tegelijkertijd heeft de ACM nieuwe regels vastgesteld voor opzegvergoedingen voor vaste energiecontracten die vanaf 1 juni 2023 gelden.

De energiemarkten herstellen zich geleidelijk en de verscheidenheid aan contracttypes en de prijsverschillen nemen weer toe. Hoewel deze ontwikkeling de consument meer keuze biedt, heeft ze ook geleid tot een toename van berichten over misleidende verkoopstrategieën. Een voorbeeld hiervan is dat consumenten worden benaderd met de boodschap dat hun huidige aanbieder op het punt staat failliet te gaan en dat ze snel moeten overstappen - een bewering die vaak niet waar is.

De ACM adviseert consumenten op hun hoede te zijn voor ongevraagde telefonische aanbiedingen. Edwin van Houten, directeur consumentenzaken van de ACM, benadrukte dat het belangrijk is om tijdens een verkoopgesprek altijd zorgvuldig aanbiedingen te vergelijken met die van andere providers voordat je akkoord gaat met een nieuw contract.[1]

Tegelijkertijd heeft de ACM nieuwe regels ingevoerd voor opzegvergoedingen voor vaste energiecontracten, die vanaf 1 juni 2023 gelden. Het doel van deze nieuwe regels is om energiebedrijven te stimuleren weer meer vaste contracten aan te bieden. Bij vaste contracten staan de prijs en de duur van het contract vooraf vast, wat consumenten zekerheid geeft en hen beschermt tegen mogelijke prijsstijgingen op de energiemarkt.

Als consumenten een vast contract vroegtijdig opzeggen, moeten ze een opzeggingsvergoeding betalen aan de leverancier. De hoogte van de beëindigingsvergoeding is in het nieuwe systeem maximaal gelijk aan het verlies dat de energieleverancier lijdt door de vroegtijdige beëindiging. Dit systeem is bedoeld om leveranciers te stimuleren weer meer vaste contracten aan te bieden, niet alleen voor één jaar, maar voor langere periodes.[2]

De ACM benadrukt dat consumenten bijzonder voorzichtig moeten zijn bij het aangaan van een nieuw vast contract. Omdat een vast contract echt een vast contract is vanaf 1 juni, kan de opzegvergoeding hoog zijn als het prijsverschil tussen het oude en het nieuwe contract groot is en de consument nog veel energie zou afnemen onder het oude contract.

Bronnen:
[1] NU.nl, "Toezichthouder waarschuwt voor misleidende telefoontjes van energieleveranciers", https://www.nu.nl/economie/6263676/toezichthouder-waarschuwt-voor-misleidende-telefoontjes-van-energieleveranciers.html, geraadpleegd op 15 mei 2023
[2] ACM, "Nieuwe regels opzegvergoedingen vaste energiecontracten, ACM waarschuwt voor misleidende werving", https://www.acm.nl/nl/publicaties/nieuwe-regels-opzegvergoedingen-vaste-energiecontracten-acm-waarschuwt-voor-misleidende-werving, geraadpleegd op 16 mei 2023

 

Meer nieuws

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.