Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Nieuwe participatie: Staat neemt belang in Stedin

Den Haag · De Nederlandse staat heeft plannen bekendgemaakt om aandelen te verwerven in netbeheerder Stedin. Dit volgt op het beoordelen van een kapitaalverzoek van Stedin, waarbij de staat de intentie heeft om een participatie te nemen in het netwerkbedrijf, waarmee de investeringen voor de energietransitie en economische groei verder gestimuleerd kunnen worden.

Stedin, de netbeheerder verantwoordelijk voor het grootste deel van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland, heeft aangegeven investeringen nodig te hebben om haar netwerk te blijven versterken en de energietransitie te versnellen. De staat heeft voorgesteld om € 500 miljoen te investeren, wat zal leiden tot een aandelenbelang van 11,9% in Stedin.

De participatie van de staat in Stedin benadrukt het belang van de publieke sector bij de energietransitie. Stedin, dat momenteel in handen is van 42 gemeenten in haar verzorgingsgebied, speelt een cruciale rol in de energietransitie door investeringen te doen in haar energienetwerk.

Naast de kapitaalparticipatie krijgt de staat ook zeggenschap in Stedin. Onder de nieuwe afspraken zal de staat toetreden tot de aandeelhouderscommissie (AHC) van Stedin en extra zeggenschap krijgen op het gebied van investeringen en financiële planning.

Deze plannen zijn nog in de onderhandelingsfase, en zowel de staat als de huidige aandeelhouders van Stedin moeten de nodige democratische processen doorlopen voordat de definitieve overeenkomst wordt ondertekend.

De stap van de staat om te participeren in Stedin is een cruciale beweging om de energietransitie in Nederland verder te versnellen en de publieke belangen in de energiemarkt te waarborgen.

Ga terug

Meer nieuws