Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Nederlandse economie krimpt met 0,7% in het eerste kwartaal van 2023

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2023 met 0,7 procent gekrompen, zo blijkt uit de eerste berekeningen van het CBS. Dit in tegenstelling tot een groei van 0,4 procent in het vierde kwartaal van 2022. De daling is vooral het gevolg van een afname van het handelsoverschot en een grotere onttrekking aan de voorraden.

Ondanks de algemene daling stegen de investeringen in vaste activa in het eerste kwartaal met 1,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, vooral door investeringen in de bouw, personenauto's, vliegtuigen en machines. De overheidsconsumptie steeg met 0,5 procent, terwijl de particuliere consumptie onveranderd bleef. De uitvoer van goederen en diensten daalde met 1,8 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022, vooral door een daling van de uitvoer van goederen.

Interessant is dat de bouwsector het meest groeide, waarbij de toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) met 2,4 procent toenam [1]. Daarentegen daalde de toegevoegde waarde in meer dan de helft van de sectoren.

In vergelijking met andere Europese landen is de achteruitgang van de Nederlandse economie opmerkelijk. Terwijl de economieën van België en Frankrijk in het eerste kwartaal van 2023 met respectievelijk 0,4 en 0,2 procent groeiden, stagneerde de Duitse economie met een groei van 0 procent [1]. Gemiddeld bedroeg de groei in de Europese Unie (EU) 0,3 procent.

Een andere kanttekening is dat consumenten voorzichtiger zijn geworden, wat heeft geleid tot een "behoorlijk grote vertraging" van de economie, aldus Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS [2]. Terwijl huishoudens in het laatste kwartaal van 2022 nog veel geld uitgaven, stagneerde de consumptie begin dit jaar: "Er zijn hier en daar dalingen en groei, maar over het geheel genomen geven we niet meer uit. Misschien voelen de consumenten ook de hoge prijzen," zei hij.

Het CBS meldde ook dat de werkloosheid in het eerste kwartaal van dit jaar licht is gedaald. Er waren in deze periode 2000 minder werklozen dan een kwartaal eerder. Bovendien steeg het aantal banen weer met 63.000 banen [2].

 

Bronnen:
[1] CBS, "Economie krimpt in eerste kwartaal 2023 met 0,7 procent", https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/20/economie-krimpt-in-eerste-kwartaal-2023-met-0-7-procent, geraadpleegd op 16 mei 2023.
[2] NOS, "Consument voorzichtiger, 'behoorlijk grote krimp' van de economie", https://nos.nl/artikel/2475310-consument-voorzichtiger-behoorlijk-grote-krimp-van-de-economie, geraadpleegd op 16 mei 2023.

 

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.