Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Mei 2023: Inflatie stijgt naar 6,1 %

Inflatie in Nederland is in mei 2023 gestegen tot 6,1%, een stijging van bijna een procentpunt vergeleken met april (5,2%), volgens gegevens van het CBS. Consumentengoederen en -diensten waren gemiddeld 6,1% duurder dan in mei 2022. Zonder rekening te houden met de prijsontwikkeling van energie en motorbrandstoffen was de inflatie zelfs 7,9%.

De stijging van de inflatie werd vooral aangewakkerd door de prijsontwikkeling van energie, ondanks dat energie in mei 24,9% goedkoper was dan hetzelfde maand vorig jaar. Motorbrandstoffen hadden daarentegen een neerwaarts effect op de inflatie, deze waren 18,3% goedkoper dan een jaar eerder.

Het CBS gebruikt vanaf juni 2023 een nieuwe meetmethode voor energieprijzen in de CPI (consumentenprijsindex), wat zal zorgen voor een nauwkeuriger inflatiecijfer. Daarnaast blijkt uit de gegevens dat de prijzen voor consumenten in mei 2023 met 0,2% zijn gestegen ten opzichte van april. De inflatie in de eurozone daalde echter van 7,0% in april naar 6,1% in mei.

Bronnen:
[1] CBS, "Inflatie stijgt naar 6,1 procent in mei", https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/23/inflatie-stijgt-naar-6-1-procent-in-mei, geraadpleegd op 6 juni 2023.
 

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.