Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Liander rapporteert nieuwe knelpunten in stroomnet Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland

Liander, een van de grootste netbeheerders van Nederland, heeft aangekondigd dat er nieuwe uitdagingen zijn ontstaan op het elektriciteitsnet in de provincies Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Volgens de netbeheerder is de maximale capaciteit van het net bereikt, wat met name gevolgen heeft voor klanten met een aansluiting voor grootverbruik, zoals bedrijven.

Het toenemende gebruik van elektriciteit, samen met de snelle groei van zonne- en windenergie, heeft geleid tot een grotere belasting van het elektriciteitsnet. Dit heeft ertoe geleid dat Liander momenteel onderzoekt of het toepassen van congestiemanagement in deze gebieden mogelijk is. Congestiemanagement is een methode waarbij de netbeheerder de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet verdeelt. Bij congestie kunnen bedrijven ervoor kiezen om minder elektriciteit te verbruiken of zelfs elektriciteit terug te leveren tegen een vergoeding, waardoor er ruimte vrijkomt voor andere gebruikers.

De netbeheerder heeft al eerder knelpunten aangepakt en met succes opgelost, maar de toenemende vraag naar elektriciteit en de beperkte capaciteit van het net blijven uitdagingen vormen. Het uitbreiden van de capaciteit van het elektriciteitsnet vereist aanzienlijke investeringen en een complex vergunningstraject. Bovendien is er een tekort aan technisch personeel om deze werkzaamheden uit te voeren, waardoor de uitvoering van de plannen vertraagd kan worden.

Liander benadrukt het belang van tijdige communicatie en samenwerking met klanten die een grootverbruikaansluiting (aansluiting vanaf 3x80 ampère) hebben. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met Liander voor nieuwe aansluitingen of het verhogen van het vermogen. Het netbeheerbedrijf kan geen garantie bieden voor langdurige beschikbaarheid van capaciteit, aangezien nieuwe knelpunten kunnen ontstaan wanneer bestaande knelpunten worden opgelost.

De investeringen in het elektriciteitsnet zijn essentieel om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit en de energietransitie naar duurzame bronnen. Liander heeft in 2022 al ongeveer één miljard euro geïnvesteerd in de uitbreiding van het net, maar verdere investeringen en verbeteringen zijn nodig. Daarnaast blijft Liander innovatieve technologieën toepassen om het elektriciteitsnet zo optimaal mogelijk te benutten. Door nieuwe technologieën en slimme oplossingen te implementeren, kan de beschikbare capaciteit efficiënter worden gebruikt.

Het probleem van congestie op het elektriciteitsnet is niet uniek voor Liander. Netbeheerders in heel Nederland ervaren vergelijkbare uitdagingen als gevolg van de energietransitie en de groeiende vraag naar elektriciteit. Om deze uitdagingen aan te pakken, is een gecoördineerde inspanning nodig van zowel netbeheerders als belanghebbenden, waaronder bedrijven en de overheid.

Het is essentieel dat er voldoende investeringen worden gedaan om het elektriciteitsnet te versterken en uit te breiden, zodat het kan voldoen aan de groeiende vraag en de toenemende behoefte aan duurzame energie. Daarnaast moeten er procedures worden vereenvoudigd om de vergunningverlening te versnellen en moeten er maatregelen worden genomen om technisch personeel aan te trekken en op te leiden.

Liander blijft zich inzetten om de capaciteit van het elektriciteitsnet te verbeteren en congestieproblemen aan te pakken. Door samen te werken met stakeholders en te investeren in de benodigde infrastructuur en technologieën, kunnen de uitdagingen op het elektriciteitsnet worden overwonnen en kan een betrouwbare en duurzame energievoorziening worden gegarandeerd.

Bronnen:
[1] Liander (25 mei 2023), "Update capaciteit elektriciteitsnet.", https://www.liander.nl/nieuws/2023/05/25/update-capaciteit-elektriciteitsnet, geraadpleegd op 25 mei 2023.

 

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.