Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Inflatiecorrectie leidt tot aanzienlijke prijsstijgingen bij KPN en Ziggo

Vanaf 1 juli 2023 voeren KPN en Ziggo, de telecomreuzen, prijsverhogingen door in reactie op de inflatie. Deze wijzigingen resulteren in hogere kosten voor internet, tv en telefoonabonnementen. De prijzen bij Ziggo stijgen met gemiddeld 8,5%, terwijl KPN een verhoging van 6,4% hanteert, met een maximum van 4 euro per maand.

In Nederland heeft de inflatie eerst een sprong gemaakt door hoge energie- en voedselprijzen. Daarna is er sprake van zogenaamde tweede ronde-effecten, waarbij bedrijven hun prijzen verhogen omdat de algemene prijzen zijn gestegen. Dit is duidelijk te zien bij de tarieven van de abonnementen bij Ziggo en KPN. Beide bedrijven voeren prijsverhogingen door met verwijzing naar de inflatie.

Ziggo hanteert voor de prijsverhoging van abonnementen per 1 juli 2023 de inflatie van 2022 als uitgangspunt. Deze bedroeg gemiddeld 8,5%. Hoewel de inflatie in Nederland inmiddels wat is gedaald, was deze in juni nog steeds vrij hoog op 5,7%.

KPN daarentegen heeft aangegeven dat de prijsstijgingen beperkt blijven tot 6,4% per maand, met een maximale toename van 4 euro per maand. Dit is minder dan bij Ziggo. Daarnaast zal KPN de prijzen van zijn losse telefoonabonnementen vanaf juli met 1 euro per maand verhogen.

Ondanks deze prijsverhogingen hebben klanten het recht om kosteloos over te stappen naar een andere provider in het geval dat de prijsverhoging hoger is dan de inflatiecorrectie. Dit is wettelijk vastgelegd en de provider moet de klant hier vooraf van op de hoogte brengen. De nieuwe provider zal vervolgens de opzegging van het oude abonnement regelen.

Het is belangrijk om te weten dat je niet kunt opzeggen bij een inflatiecorrectie of wanneer een prijswijziging het gevolg is van nieuwe wet- of regelgeving. Echter, als je provider je abonnementsprijs verhoogt en er is geen sprake van inflatiecorrectie of nieuwe wet- of regelgeving, dan heb je het recht om kosteloos op te zeggen en over te stappen naar een nieuwe provider.

Deze aanzienlijke prijsstijgingen zijn een gevolg van grote investeringen die providers doen in het netwerk om te voldoen aan de groeiende vraag naar sneller en betrouwbaarder internet. De capaciteit van het netwerk moet worden vergroot om meer mensen tegelijkertijd gebruik te laten maken van een stabiel netwerk. Hierdoor kunnen providers blijven voldoen aan de steeds groter wordende behoefte aan data van hun klanten.

De informatie over deze veranderingen ontvang je meestal via e-mail. Jouw provider dient duidelijk te vermelden wat er gaat gebeuren en vaak wordt er een termijn genoemd. Als je niets doet, gaat de wijziging in op de genoemde datum en ben je daar stilzwijgend mee akkoord gegaan. Betekent dit dat je meer moet betalen? Dan ben je vanaf dat moment 'contractvrij' en kun je dus overstappen. Een prijsverhoging betekent vaak een hogere stijging dan de inflatiecorrectie. Het is daarom de moeite waard om prijzen te vergelijken als jouw provider een prijsverhoging gaat doorvoeren.

Ben je contractvrij?

Als je vanwege een prijsverhoging gratis mag overstappen, ben je contractvrij. Meestal sluit je een internetabonnement af voor een periode van 1 of 2 jaar. Door de prijswijziging vervalt deze contractperiode en mag je direct overstappen. Dit is wettelijk geregeld.Bekijk wel goede de voorwaarden van je provider. Ook als de termijn van je contract is verstreken, ben je contractvrij, tenzij je ervoor kiest om te verlengen. In dat geval ga je een nieuw contract aan en kun je weer 1 of 2 jaar niet overstappen.

Meer nieuws

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.