Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Groningse gaswinning stopt in oktober 2023, ontmanteling volgt een jaar later

Na zes decennia komt er een definitief einde aan de gaswinning in het Groningenveld. Op 1 oktober 2023 sluit de Groningse gaskraan, maar de gasputten blijven tot 1 oktober 2024 open voor het geval een zeer koude winter uitbreekt. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw reageert tevreden op de beslissing.

In de jaren 60 begon Nederland met het winnen van aardgas uit het gasveld in de provincie Groningen. De beslissing om de gaswinning te stoppen kwam er na decennia van veiligheidsproblemen voor de inwoners van het door aardbevingen geteisterde gebied. Deze aardbevingen, veroorzaakt door het leegpompen van de gasvelden, hebben aanzienlijke schade aan huizen en boerderijen veroorzaakt.

Ondanks de sluiting van de gaskraan zullen de problemen en de aardbevingen nog niet verdwijnen. "De problemen van de Groningers zijn nog niet opgelost en helaas zullen de bevingen nog jaren doorgaan, maar de bron van alle ellende is vanaf oktober dicht," aldus Vijlbrief tegen NOS.

De definitieve sluiting van de gaswinning heeft een lange geschiedenis van debat en uitstel, mede door internationale onzekerheden zoals de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende gastekorten. Ondanks deze uitdagingen wordt de gaswinning uiteindelijk gestopt, waarbij de putten in 2024 worden ontmanteld. In zeer uitzonderlijke situaties kan er in beperkte mate nog gas gepompt worden, bijvoorbeeld als er een zeer strenge kou voorspeld is.

De parlementaire enquêtecommissie gaswinning Groningen concludeerde eerder dit jaar dat de belangen van de Groningers stelselmatig zijn genegeerd bij de gaswinning, waarbij geld verdienen altijd boven veiligheid ging. Het kabinet heeft 13,5 miljard euro extra uitgetrokken voor schadeherstel, versterking van huizen en het inlossen van de "ereschuld" aan de Groningers.

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.