Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Groene Energie in Nederland: Recordgroei in 2022, terwijl Biomassa Daalt

Het jaar 2022 markeert een belangrijke mijlpaal voor hernieuwbare energie in Nederland. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het aandeel hernieuwbare energie in 2022 15 procent van het totale energieverbruik, een aanzienlijke stijging van 13 procent in het voorgaande jaar.

Deze groei werd vooral aangedreven door aanzienlijke stijgingen in het verbruik van zonne- en windenergie, terwijl de bijdrage van biomassa iets daalde.

Het totale verbruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg 277 petajoule (1 PJ = 1 000 000 000 000 000 joule) in 2022, 6 procent meer dan een jaar eerder. Daarentegen daalde het totale finale energieverbruik naar 1850 PJ, een daling van ruim 7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, voornamelijk veroorzaakt door een sterke daling in het aardgasverbruik. De combinatie van deze factoren resulteerde in de groei van het aandeel hernieuwbare energie.

Zonne-energie kende in 2022 een bijzondere groei, met een toename van 45 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, wat neerkomt op een totaal verbruik van 62 PJ. Deze sprong werd voornamelijk veroorzaakt door de installatie van nieuwe zonnepanelen, waardoor de totale capaciteit met 28 procent steeg tot meer dan 19 duizend megawatt (MW).

Ook windenergie liet een positieve trend zien. In 2022 steeg het energieverbruik uit windenergie met 13 procent tot 78 PJ, waarbij de windenergie op land met 25 procent groeide naar 47 PJ.

Hoewel biomassa nog steeds de grootste bijdrage levert aan hernieuwbare energie (40 procent), was er in 2022 een daling van 15 procent in het bruto-eindverbruik van biomassa. Dit wordt deels veroorzaakt door een kwart minder biomassa dat wordt meegestookt bij elektriciteitscentrales, evenals aangescherpte duurzaamheidscriteria.

In 2022 zagen we ook een opkomst van warmtepompen. Hoewel hun bijdrage aan de totale hoeveelheid hernieuwbare energie met 7 procent nog relatief klein is, was er een toename van meer dan een kwart in de totale hoeveelheid onttrokken warmte tot ruim 20 PJ.

Deze ontwikkelingen dragen bij aan het EU-doel van Nederland om in 2030 minstens 27 procent van het totale energieverbruik op te wekken met hernieuwbare energie. Met de huidige groeicijfers in zonne- en windenergie, en de opkomst van warmtepompen, is Nederland op de goede weg om dit doel te bereiken.

Deze cijfers illustreren de groeiende betekenis van hernieuwbare energiebronnen in Nederland en wijzen op een veelbelovende toekomst voor duurzame energie in het land. Terwijl het gebruik van aardgas daalt, maken hernieuwbare energiebronnen een steeds groter deel uit van de energiemix, een trend die naar verwachting zal doorzetten naarmate we dichter bij de doelstellingen van 2030 komen. Deze ontwikkelingen zijn een positieve stap voor Nederland, wat bijdraagt aan zowel nationale als wereldwijde inspanningen om de impact van energieverbruik op het milieu te verminderen.

Bronnen:
[1] CBS, "Aandeel hernieuwbare energie in 2022 toegenomen naar 15 procent", https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/22/aandeel-hernieuwbare-energie-in-2022-toegenomen-naar-15-procent, geraadpleegd op 2 juni 2023.
 

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.