Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Gasprijs stort in: grote besparing op energierekening

De marktprijs voor gas blijft maar dalen en is al twaalf keer zo goedkoop als vorige zomer. Dit heeft geleid tot lagere energierekeningen voor consumenten en bedrijven. De dalende gasprijzen zijn het gevolg van voldoende gasvoorraden, een afkoeling van de Europese economie en de toename van zonne- en windenergie.

De marktprijs voor gas blijft sterk dalen, en op donderdag werd er een prijs van 25 euro per megawattuur genoteerd, dat is vier keer lager dan aan het begin van het jaar en zelfs twaalf keer lager dan in augustus 2022. Deze sterke prijsdaling is de grootste sinds de zomer van 2021 en het resultaat van verschillende factoren.

Eén van de hoofdredenen is de beschikbaarheid van gas. Vorig jaar waren er zorgen dat Europese landen zonder Russisch gas zouden komen te zitten, wat resulteerde in massale aankopen. Echter, een relatief milde winter heeft ervoor gezorgd dat gasopslag goed gevuld bleef en er voldoende (vloeibaar) gas beschikbaar is.

Daarnaast speelt de afkoeling van de Europese economie ook een rol. Met een dalende industriële vraag naar gas, zoals het geval is in Duitsland dat momenteel een recessie doormaakt, dalen de gasprijzen verder.

Daling van transportkosten verlaagt de energierekening

Naast de dalende gasprijzen zal ook het tarief voor landelijk gastransport in 2024 dalen, wat zou kunnen bijdragen aan een verdere vermindering van de energierekening. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bepaald dat de tarieven die Gasunie Transport Services B.V. (GTS) in rekening mag brengen voor het landelijke transport van aardgas in 2024 gemiddeld met 20% zullen dalen. Dit zou het effect van de tariefdaling op de totale energierekening voor consumenten tot minder dan 5% beperken, aangezien de kosten voor het landelijk transport van gas slechts een klein deel van de totale energierekening uitmaken. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de ACM om te zorgen dat ze niet te hoog zijn, terwijl ze tegelijkertijd netbeheerders de garantie geven dat (efficiënte) kosten worden vergoed en dat ze een marktconform rendement behalen op hun investeringen.

Europese gasafhankelijkheid vermindert

De Europese afhankelijkheid van Russisch gas lijkt grotendeels voorbij, dankzij beter gevulde gasvoorraden dan normaal voor deze tijd van het jaar en toenemende import van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG). De gasprijs is sinds het begin van dit jaar al met ongeveer 66% gedaald.

Deze prijsdaling heeft ook gevolgen voor huishoudens. Energiebedrijven beginnen opnieuw vaste contracten aan te bieden en de energietarieven dalen. Grote energieleveranciers zoals Vattenfall, Eneco en Essent hebben hun tarieven al verlaagd.

Vooruitzichten: Mogelijke verdere daling en rol van China

De gasprijzen zouden naar verwachting de komende maanden laag blijven. Sommige analisten suggereren zelfs dat gasvoorraden tegen augustus volledig aangevuld kunnen zijn, ruim voor het stookseizoen in het najaar en de winter. Bovendien is er speculatie dat de gasprijzen deze zomer kortstondig negatief kunnen worden, voornamelijk als er veel stroom wordt opgewekt met zonne- en windenergie en het gasverbruik beperkt blijft. Dit zou ertoe kunnen leiden dat producenten betalen om gas te laten afnemen, iets wat in 2006 in het Verenigd Koninkrijk zeer kortstondig heeft plaatsgevonden.

Op de middellange termijn, echter, wordt verwacht dat de gasprijzen nog steeds hoger zullen blijven dan voor de energiecrisis. Zo ligt de gasprijs voor 2024 rond de 48 euro per megawattuur. Deze hogere prijzen kunnen echter worden beïnvloed door factoren zoals de economische groei in China. De mate van economisch herstel en de daaruit voortvloeiende vraag naar LNG uit China kan de wereldwijde vraag naar aardgas en dus ook de prijzen beïnvloeden.

Bronnen:
[1] ACM, "ACM: Tarief voor landelijk gastransport daalt in 2024", https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-tarief-voor-landelijk-gastransport-daalt-2024, geraadpleegd op 26 mei 2023.
[2] NU.nl, "Gasprijs in duikvlucht: gas is al twaalf keer zo goedkoop als vorige zomer", https://www.nu.nl/economie/6265169/gasprijs-in-duikvlucht-gas-is-al-twaalf-keer-zo-goedkoop-als-vorige-zomer.html, geraadpleegd op 26 mei 2023.
[3] AD, "Europese gasprijs daalt naar laagste niveau in 2 jaar: ‘Het lijkt erop dat we Poetin te snel af zijn’", https://www.ad.nl/economie/europese-gasprijs-daalt-naar-laagste-niveau-in-2-jaar-het-lijkt-erop-dat-we-poetin-te-snel-af-zijn~a51b5c4c/, geraadpleegd op 26 mei 2023.

 

Meer nieuws

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.