Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Extreem Droogte: Nederland kampt met groeiend neerslagtekort

Volgens de Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is er sinds begin juni een duidelijk tekort aan neerslag. Het neerslagtekort in Nederland heeft een nieuw hoogtepunt bereikt met een landelijk gemiddelde van 133 millimeter. Dit ligt aanzienlijk boven de mediaan, wat aangeeft dat we momenteel te maken hebben met een extreem droog jaar. Het neerslagtekort is zelfs al op het niveau van de 5% droogste jaren, een duidelijk signaal van de ernst van de huidige droogte in het land. Verder wordt de situatie in Nederland momenteel als "aanhoudende droogte" aangemerkt. De droogtemonitor wordt elke twee weken gepubliceerd door de LCW en geeft een beeld van de hoeveelheid neerslag, de verdamping, de grondwaterstand, de afvoer van de rivieren en de hoeveelheid water in de bodem.

Een recent artikel in de NRC benadrukt dat Nederland al bijna een maand nauwelijks regen heeft ontvangen, een situatie die te wijten is aan een hardnekkig hogedrukgebied boven het land. Hoewel dit soort langdurige droge perioden niet ongewoon zijn - het KNMI registreert sinds 1906 de langste reeks droge dagen in Nederland elk jaar - wijst klimaatonderzoeker Frank Selten van het KNMI erop dat deze reeksen gemiddeld steeds langer worden.

De gevolgen van een langdurige periode met weinig neerslag kunnen variëren. Het kan bijvoorbeeld effecten hebben op de natuur, landbouw en drinkwatervoorziening. Als er meerdere jaren achter elkaar droogte is, kunnen bijvoorbeeld bepaalde bomen, zoals de beuk, afsterven. Naast de natuur, worden boeren ook getroffen door het gebrek aan regenval.

Echter, de vraag of dagen zonder neerslag daadwerkelijk leiden tot watertekorten, hangt ook af van andere factoren, zoals de hoeveelheid zonneschijn, wind en de luchtvochtigheid. Momenteel is er in Nederland veel zonneschijn, wind en een lage luchtvochtigheid, wat de toplaag van de bodem uitdroogt. Echter, dankzij een natte lente, is er momenteel nog geen watertekort. Of dat in de zomer wel zo zal zijn, is nog onbekend.

De reden waarom er soms zo weinig regen in Nederland valt, hangt meestal af van de locatie van de straalstroom - westenwinden die met hoge snelheid rond de aarde draaien. Wanneer de straalstroom naar het noorden verschuift, verplaatst het bijbehorende hogedrukgebied zich naar Nederland en kan daar voor langere tijd blijven hangen. Het is nog niet duidelijk hoe lang het huidige hogedrukgebied boven Nederland zal blijven. Wel geven de meeste klimaatmodellen aan dat het weer in Nederland in de toekomst vaker door hogedrukgebieden beïnvloed zal worden als de aarde verder opwarmt.

Meer informatie

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.