Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Energiegiganten Bieden Schikkingen

De Friese jurist Roelof de Nekker meldt de eerste schikkingen van energiebedrijven Vattenfall, Eneco en Essent, die honderden tot duizenden euro's terugbetalen aan klanten wegens eenzijdig verhoogde energieprijzen. Dit volgt na een overwinning bij de rechtbank van Amsterdam, waar De Nekker betoogde dat deze bedrijven zich schuldig maakten aan oneerlijke handelspraktijken door consumententarieven voor gas en elektriciteit op te drijven zonder hun klanten een alternatief te bieden.

De rechter oordeelde in februari dat deze energiebedrijven de tarieven onrechtmatig verhoogden. Vattenfall ging in hoger beroep, maar De Nekker ziet nu verschillende schikkingen in andere zaken voorbijkomen. Essent betaalde bijvoorbeeld 1400 euro aan een klant om een klacht af te kopen.

De Nekker ontwikkelde een voorbeeldbrief waarmee energieklanten zelf de eenzijdig opgelegde tariefsverhogingen kunnen aanvechten. Dit bleek effectief. Eén klant ontving bijvoorbeeld een schikkingsvoorstel van Vattenfall voor 200 euro, wat vervolgens werd verhoogd tot 400 euro na het weigeren van het eerste voorstel.

Het is geschat dat tussen de vier en vijf miljoen klanten met variabele energiecontracten door deze situatie zijn getroffen. Verschillende claimstichtingen zijn actief geworden om te helpen, waaronder Gobaxter, die klachten verzamelt om een massale claim in te dienen.

Energiebedrijven proberen nu te schikken om een gang naar de rechter te voorkomen. Ten minste drie klanten van Essent, Eneco en Vattenfall hebben schikkingsvoorstellen van tussen de 400 en 1400 euro ontvangen na het indienen van een claim over een onterechte tariefsverhoging. Het is waarschijnlijk dat er meer schikkingsvoorstellen zijn gedaan, maar bedrijven kunnen geheimhouding hebben geëist.

Bronnen:
[1] Dagblad van het Noorden, "Friese jurist ziet eerste schikkingen Vattenfall, Eneco en Essent voorbijkomen: klanten krijgen honderden euro's terug", https://dvhn.nl/economie/Friese-jurist-ziet-eerste-schikkingen-Vattenfall-voorbijkomen-klanten-krijgen-honderden-euros-terug-28458321.html, geraadpleegd op 2 juni 2023.
[2] AD, "Klanten krijgen honderden euro’s terug na claim over onterechte energieverhoging", https://www.ad.nl/economie/klanten-krijgen-honderden-euros-terug-na-claim-over-onterechte-energieverhoging~ae35624b/, geraadpleegd op 2 juni 2023.
 

Ga terug

Meer nieuws