Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Eneco Toont Stabiele Resultaten in Roerige Tijden

Het oude Eneco-logo uit het jaar 2007 is te vinden in onze archieven.

Energiebedrijf Eneco heeft stabiele resultaten getoond gedurende een turbulent en verlengd boekjaar dat liep van 1 januari 2022 tot 31 maart 2023. Ondanks de onrust veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, de stijging van de energieprijzen en de toenemende energiearmoede, is het bedrijf erin geslaagd om voortgang te boeken met hun One Planet plan en strategie voor verduurzaming.

Eneco's One Planet plan is erop gericht om hun CO2-uitstoot te verminderen naar 10 Mton, een reductie van 3,2 Mton. Daarnaast heeft het bedrijf een Virtual Power Plant in gebruik genomen, en heeft het groei gezien in de verkoop en installatie van thuisbatterijen in Duitsland en (hybride) warmtepompen.

Nieuwe ontwikkelingen van het bedrijf omvatten de oprichting van Eneco Diamond Hydrogen, een joint venture met Mitsubishi Corporation gericht op groene waterstof, en deelname aan de wind op zee tender IJmuiden-Ver samen met Equinor. Het bedrijf heeft ook een toename in winst na belastingen laten zien, met € 380 miljoen in de afgelopen 15 maanden, en een winst van € 272 miljoen in het proforma boekjaar 2022.

Investerings- en overnameactiviteiten van het bedrijf zijn gestegen naar € 642 miljoen in de 15 maanden durende periode, met € 553 miljoen in het proforma boekjaar 2022.

Ondanks de uitdagingen heeft Eneco zich ingezet om bij te dragen aan het bestrijden van energiearmoede, onder andere door het ontwikkelen en implementeren van een sociaal incassobeleid en betrokkenheid bij verschillende initiatieven voor schuldhulp.

In hun strategie voor verduurzaming, is Eneco actief betrokken bij de grootschalige installatie van (hybride) warmtepompen, vaak in combinatie met zonnepanelen. Ze streven naar meer productie van hernieuwbare energie en het balanceren en optimaliseren van het energiesysteem.

De uitvoering van hun One Planet plan is goed op koers, met een afname van de CO2-uitstoot naar 10,0 Mton, en een netto-positief effect op de biodiversiteit vanaf 2025 als doelstelling.

Hoewel de energiecrisis in 2022/2023 uitdagingen en risico's met zich meebracht, heeft Eneco's ervaring met risicobeheer en hun gezonde financiële situatie hen in staat gesteld om deze risico's te beperken en aan te pakken.

Deze aanpak heeft niet alleen bijgedragen aan de stabiliteit van het bedrijf tijdens deze moeilijke periode, maar heeft ook de continuïteit van de dienstverlening aan hun klanten verzekerd. Ondanks de wereldwijde energieprijsschommelingen, bleef Eneco in staat om betrouwbare en betaalbare energiediensten te leveren.

Daarnaast heeft Eneco gebruik gemaakt van deze situatie om hun duurzaamheidsdoelstellingen te versnellen. Ze hebben verder geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie, wat hen heeft geholpen om minder afhankelijk te worden van traditionele, fluctuerende energiemarkten.

Zo heeft de energiecrisis in 2022/2023, hoewel uitdagend, Eneco de mogelijkheid geboden om zich verder te positioneren als een leidende speler op het gebied van duurzame energie en hen geholpen om hun bedrijfsmodel aan te passen aan een veranderende energiemarkt.

Bronnen:
[1] Eneco, "Stabiele resultaten in turbulente tijden", https://nieuws.eneco.nl/stabiele-resultaten-in-turbulente-tijden/, geraadpleegd op 23 juni 2023.
 

Meer nieuws

Nederland schaft salderingsregeling af: Zonne-energiebranche in rep en roer

De aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 in Nederland heeft voor aanzienlijke opschudding gezorgd in de zonne-energiebranche. Fabrikanten en installateurs van zonnepanelen zien hun bedrijfsmodellen bedreigd, terwijl voorstanders van de beslissing hopen op een broodnodige verlichting van het elektriciteitsnet. Dit artikel belicht de achtergrond van de salderingsregeling, de gevolgen van de afschaffing en de toekomstige perspectieven voor zonne-energie in Nederland.

Behoud van de salderingsregeling verzekert toekomst van zonnepanelen

De controversiële salderingsregeling voor zonnepanelen, een centraal element ter bevordering van hernieuwbare energieën, blijft de komende jaren bestaan. Ondanks de plannen van het demissionaire kabinet om deze regeling af te schaffen, heeft de Senaatsfractie van GroenLinks-PvdA, met een beslissende meerderheid, zich tegen de wijzigingen verzet. Dit markeert een significante overwinning voor eigenaren van zonnepanelen en zet een sterk signaal voor de ondersteuning van hernieuwbare energieën.

Ungekende Stijging in Zorgpremie: DSW Slaat Alarm Over Toegankelijkheid

DSW, een prominente zorgverzekeraar in Nederland, heeft een ongekende stijging van de zorgpremie aangekondigd, die in 2024 €149 per maand zal bedragen. Deze verhoging van €11,50 per maand is de grootste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze ontwikkelung heeft alarmbellen doen rinkelen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.