Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Eneco Toont Stabiele Resultaten in Roerige Tijden

Het oude Eneco-logo uit het jaar 2007 is te vinden in onze archieven.

Energiebedrijf Eneco heeft stabiele resultaten getoond gedurende een turbulent en verlengd boekjaar dat liep van 1 januari 2022 tot 31 maart 2023. Ondanks de onrust veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, de stijging van de energieprijzen en de toenemende energiearmoede, is het bedrijf erin geslaagd om voortgang te boeken met hun One Planet plan en strategie voor verduurzaming.

Eneco's One Planet plan is erop gericht om hun CO2-uitstoot te verminderen naar 10 Mton, een reductie van 3,2 Mton. Daarnaast heeft het bedrijf een Virtual Power Plant in gebruik genomen, en heeft het groei gezien in de verkoop en installatie van thuisbatterijen in Duitsland en (hybride) warmtepompen.

Nieuwe ontwikkelingen van het bedrijf omvatten de oprichting van Eneco Diamond Hydrogen, een joint venture met Mitsubishi Corporation gericht op groene waterstof, en deelname aan de wind op zee tender IJmuiden-Ver samen met Equinor. Het bedrijf heeft ook een toename in winst na belastingen laten zien, met € 380 miljoen in de afgelopen 15 maanden, en een winst van € 272 miljoen in het proforma boekjaar 2022.

Investerings- en overnameactiviteiten van het bedrijf zijn gestegen naar € 642 miljoen in de 15 maanden durende periode, met € 553 miljoen in het proforma boekjaar 2022.

Ondanks de uitdagingen heeft Eneco zich ingezet om bij te dragen aan het bestrijden van energiearmoede, onder andere door het ontwikkelen en implementeren van een sociaal incassobeleid en betrokkenheid bij verschillende initiatieven voor schuldhulp.

In hun strategie voor verduurzaming, is Eneco actief betrokken bij de grootschalige installatie van (hybride) warmtepompen, vaak in combinatie met zonnepanelen. Ze streven naar meer productie van hernieuwbare energie en het balanceren en optimaliseren van het energiesysteem.

De uitvoering van hun One Planet plan is goed op koers, met een afname van de CO2-uitstoot naar 10,0 Mton, en een netto-positief effect op de biodiversiteit vanaf 2025 als doelstelling.

Hoewel de energiecrisis in 2022/2023 uitdagingen en risico's met zich meebracht, heeft Eneco's ervaring met risicobeheer en hun gezonde financiële situatie hen in staat gesteld om deze risico's te beperken en aan te pakken.

Deze aanpak heeft niet alleen bijgedragen aan de stabiliteit van het bedrijf tijdens deze moeilijke periode, maar heeft ook de continuïteit van de dienstverlening aan hun klanten verzekerd. Ondanks de wereldwijde energieprijsschommelingen, bleef Eneco in staat om betrouwbare en betaalbare energiediensten te leveren.

Daarnaast heeft Eneco gebruik gemaakt van deze situatie om hun duurzaamheidsdoelstellingen te versnellen. Ze hebben verder geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie, wat hen heeft geholpen om minder afhankelijk te worden van traditionele, fluctuerende energiemarkten.

Zo heeft de energiecrisis in 2022/2023, hoewel uitdagend, Eneco de mogelijkheid geboden om zich verder te positioneren als een leidende speler op het gebied van duurzame energie en hen geholpen om hun bedrijfsmodel aan te passen aan een veranderende energiemarkt.

Bronnen:
[1] Eneco, "Stabiele resultaten in turbulente tijden", https://nieuws.eneco.nl/stabiele-resultaten-in-turbulente-tijden/, geraadpleegd op 23 juni 2023.
 

Ga terug

Meer nieuws