Energie, Telecommunicatie, Economie & meer | Nieuws uit Nederland

Bescherming voor trekvogels: Windparken nemen een pauze

| laatste wijziging 16. mei 2023 19:43 | Redactie

Klein windmolenpark voor de kust van Flevoland in het IJsselmeer

In een wereldprimeur werden Nederlandse windparken in de Noordzee op zaterdag 13 mei 2023 voor het eerst vier uur lang stilgelegd om trekvogels een veilige doorgang te bieden. Deze maatregel, die werd uitgevoerd bij Borssele en Egmond aan Zee, maakt deel uit van de toezegging van de Nederlandse regering en de betrokken bedrijven om meer nadruk te leggen op ecologie en biodiversiteit bij offshore windparken.

De minister van Economie en Klimaat, Rob Jetten, noemde deze maatregel een "internationale primeur". Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat alle partijen samenwerken om deze maatregel in relatief korte tijd uit te voeren en gaf aan trots te zijn op dit initiatief.

Om de vogels een veilige doorgang te bieden zal de draaisnelheid van de windturbines tijdens de voorspelde nachtelijke piektrek worden teruggebracht tot maximaal twee omwentelingen per minuut.

Een promovendus van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde eind 2022 een vogelmigratievoorspellingsmodel dat de vogeltrek twee dagen van tevoren voorspelt. Het model maakt gebruik van weergegevens en verschillende vogelradars op de Noordzee. Ook een groep trekvogelexperts voorspelt twee dagen van tevoren de kans op een grote vogeltrek. Deze periode van twee dagen geeft netbeheerder TenneT de tijd om de stabiliteit van het hoogspanningsnet te waarborgen als er door de stillegging minder windenergie wordt opgewekt.

Tim van Oijen van Vogelbescherming Nederland benadrukte het belang van deze maatregel voor de vogelbescherming, zeker gezien het toenemende aantal windparken op de Noordzee. Hij benadrukte dat het tijdelijk stilzetten van de turbines tijdens de vogeltrek helpt om de gevolgen voor de Noordzee te minimaliseren.

De maatregel wordt officieel ingevoerd vanaf het najaar van 2023 en zal voortdurend worden verbeterd. Ook windparken die momenteel in aanbouw zijn en toekomstige zullen aan de maatregel deelnemen.

Bronnen:
[1] Rijksoverheid, "Windparken op zee voor het eerst stilgezet om trekvogels te beschermen", https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/15/windparken-op-zee-voor-het-eerst-stilgezet-om-trekvogels-te-beschermen, geraadpleegd op 16 mei 2023

 

Ga terug

Meer nieuws