Vragen & antwoorden over water in Nederland

Wat is een kubieke meter water?

In Nederland wordt water gemeten in kubieke meter. Afgekort wordt dit met m³. Het woord kuub wordt ook gebruikt in alledaagse taal.

Een kubieke meter dankt zijn naam aan zijn vorm, een kubus. Eén kubieke meter komt overeen met het volume van een kubus met een kantlengte van 1 meter. Het verbruik van één kubieke meter water betekent dat een volume van 1x1x1m water een huis bereikt via de waterleiding en daar wordt verbruikt. Dit wordt geteld met een (meestal analoge) watermeter.

Wijsheden

De Algemene Conferentie voor Afmetingen en Gewichten CGPM in 1964 herstelde de oorspronkelijke definitie van 1 liter = 1 dm³. Een kubieke meter komt overeen met 1.000 liter.

Conversies

1 kubieke meter = 1.000 kubieke decimeters = 1.000.000 kubieke centimeter = 1.000 liter = 1 kiloliter