Vragen & antwoorden over gas in Nederland

Wat is het verschil tussen een kubieke meter gas en de calorische waarde?

Het ene gas is het andere niet. De ene kubieke meter gas kan meer energie produceren dan de andere kubieke meter gas. Daarom betaal je niet altijd hetzelfde voor een kuub gas. Dat zie je op jouw elektriciteitsrekening. Daar wordt het aantal gebruikte kubieke meters vermenigvuldigd met een factor die afhangt van de zogenaamde "calorische waarde". Deze waarde is afhankelijk van de geografische oorsprong van het gas en de bijbehorende chemische samenstelling en is niet voor alle gassen hetzelfde. Het grootste deel van aardgas is methaan (75-99 vol.%). Het bevat ook ethaan (1-15 vol.%), Propaan (1-10 vol.%), Butaan en andere gassen.

Hoe wordt dit gecontroleerd?

De samenstelling van het aardgas en daarmee de energiewaarde variëren. In Nederland wordt het aan de klant geleverde gas gemeten in m³. Om verschillen in de energiewaarde te compenseren, wordt het geleverde aardgas herberekend naar een standaard calorische waarde. De energiewaarde (of calorische waarde) van het geleverde gas vindt je op de facturen van het gasbedrijf. Het testen van vaste en vloeibare brandstoffen met betrekking tot het bepalen van de calorische waarde met een bomcalorimeter en het berekenen van de calorische waarde wordt uitgevoerd volgens DIN 51900.

De basis is dat de energiewaarde wordt gedefinieerd als de hoeveelheid water die een bepaalde brandstof kan verwarmen van 14,5 tot 15,5 ° C (bij standaard luchtdruk en volledige verbranding). 1 gram water met 1 graad verwarmen is 1 calorie. Een calorie is een verouderde eenheid. Tegenwoordig wordt joule gebruikt. 1 calorie komt overeen met 4.1868 joules.

Laagcalorisch en hoogcalorisch

De kwaliteit van het gas wordt bepaald door de calorische waarde. De calorische waarde geeft aan hoeveel energie 1 m³ aardgas bevat. In Nederland wordt zowel hoogcalorisch gas (H-gas) als laagcalorisch gas (L-gas of G-gas) geproduceerd.

Caloriearm

Het Groningenveld bevat aardgas met een lage calorische waarde. Dit onderscheidt het van de meeste andere delen van de wereld. Dit komt omdat het gas relatief veel stikstof bevat, namelijk 14%. Dit caloriearme aardgas is de standaard geworden voor gasfornuizen en ketels. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en Noord-Frankrijk.

Calorieënrijk

Hoogcalorisch gas bevat veel minder stikstof. Uit dit gas kan dus meer energie worden gehaald. In Nederland komt hoogcalorisch gas vooral voor in kleine gasvelden op land en op zee. Daarnaast wordt hoogcalorisch gas vanuit Rusland en Noorwegen naar Nederland getransporteerd. Als hoogcalorisch gas bedoeld is voor privégebruik, moet het vermengd worden met de kwaliteit van het laagcalorische G-gas. Dit kan bijvoorbeeld door stikstof toe te voegen, wat de calorische waarde verlaagt.

Wijsheden

De eigenschappen van gas worden gespecificeerd door de Wobbe-index:

Calorische waarde (ΔH)
Wobbe-index (W)

W = ΔHs / √d

met
d = relatieve dichtheid = ρgas / ρluft
S = standaardvoorwaarden

De Wobbe-index bepaalt de economische waarde van aardgas en is een constructiedetail voor aardgasbranders.

Wereldwijde handel

De verschillende calorische waarden zijn zeker niet nieuw. Het is eigenlijk de basis voor een zeer levendige internationale handel in gas: hoogwaardig gas (calorieënrijk gas of H-gas) wordt bijvoorbeeld van Nederland naar landen getransporteerd die dat nodig hebben. Minderwaardig gas (mager gas, L-gas) wordt goedkoper teruggekocht. En vrijwel alle gashandel in de wijdere regio, inclusief de Noordzee, vindt plaats via Nederland.

Van de gasmeter tot de rekening

De meterstand van jouw gasmeter wordt gecorrigeerd naar de calorische waarde en (indien nodig) naar de temperatuur en hoogte:

  • De calorische waarde is de hoeveelheid energie van een kubieke meter gas. De landelijke, onafhankelijke netbeheerder bepaalt maandelijks de calorische waarde van het geleverde gas.
  • De hoeveelheid geleverd gas hangt af van de temperatuur in uw gasmeter. Indien uw meetinstrument de temperatuur van het geleverde gas niet corrigeert, corrigeert de gasleverancier dit met een standaardfactor.
  • Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de hoogte. Hoogte betekent de hoogte boven NAP, dus boven zeeniveau. Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeert de energieleverancier dit met een factor.
  • U ziet de som van deze factoren onder "Uw verbruik in de afgelopen periode" in de kolom "Factor".

Indien gas met een lagere calorische waarde is geleverd, is de prijs per kuub aan het einde van het jaar lager. En als er gas met een hogere calorische waarde werd geleverd, is de prijs per kuub aan het eind van het jaar ook hoger.